JEHO Srl nápad, výskum, navrhuje, vyvíja a vyrába v nasledovných oblastiach: web dizajn, programovanie, indexovanie, SEO a webová podpora, rozvoj počítačových systémov, internetových platforiem, a web software, e-obchod, nákup skupín, on-line a mobilné aplikácie. Osobitná pozornosť je venovaná prepojenia so systémami, ktoré používajú internet, vrátane aplikácie a riadenia, a v oblasti sociálnych sietí, grafický dizajn, a digitálneho spracovania multimediálny obsah.

Našimi zákazníkmi sú veľké kúpele, pre ktoré sme sa navrhnúť a implementovať it služby ako napríklad web stránky s 2.0 technológie, komplexné software, riadenie podniku a sofistikované mobile aplikácie. Naša spoločnosť nie je len poskytovať uvedené služby pre tretie strany, ale skôr, nápad a vytvára funguje počítač natívne aj pre ich vlastné komerčné účely.