ITS Ltd. ideja istraživanja, dizajnira, razvija i proizvodi u sljedećim područjima: web dizajn, programiranje, indeksiranje, SEO i promocija web stranica, izrada računalnih sustava, web-platforme, web softver, e-commerce, grupe, on-line kupnju i mobilnih aplikacija. Pridaje posebnu važnost interakcije sa sustavima koji koriste internet, uključujući aplikacije i kontrole, te u području socijalne umrežavanje sučelja, grafiku i obradu digitalnih medijskih sadržaja.

Naši klijenti su velike S. p. a., za koje projektiramo i izvodimo informacijske usluge kao što su web stranice, web 2.0 tehnologije, kompleksa softvera za upravljanje korporativnim i sofisticiranih mobilnih aplikacija. Naša tvrtka ne samo da pruža navedene usluge za račun treće osobe, već, naprotiv, ideju i stvara djela, informacije u motoru kodu, čak i za vlastite poslovne svrhe.