WebSeo
Kriza doživljavamo danas je izuzetno ozbiljna i često podcijenjen zbog gužvi brojeva i službenih...
WebSeo
2020-04-17 12:16:16
WebSeo logo

blog

Contagicoronavirus.com: softver za praćenje koronavirus u Italiji

I to više jasnoće na

Bro

Kriza doživljavamo danas je izuzetno ozbiljna i često podcijenjen zbog gužvi brojeva i službenih podataka.
često kruži na webu i na televizijskim vijestima ili netočne statistike ne uzimaju u obzir nekoliko čimbenika, uključujući infekcije postotni omjer - jastučići izrađeni.
pomoći da shvatite situaciju bolje softver Kuća je razvio Web App može detaljno pratiti put COVID-19 na nacionalnoj razini, s preciznim i pravovremenim podacima u skoro realnom vremenu infekcije, ozdravi i smrti.
Site se zove contagicoronavirus.com i sadrži niz izvješća i grafova nacrtane prema podacima ISS (Superiorzavodazazdravstvenoosiguranje) i Ministarstva zdravstva i shematskih što je brže moguće.
možete podijeliti brojeve na temelju regijama, provincijama i gradovima pripadaju dobivanja dnevni postotak o napretku virusa, pripadajuće krivulje, izvješća i tjedne procjene zaraze.
Ako želite da ostanu do datuma na sve koronaviruse brojeve hitnih službi u Italiji možete doći do stranice na contagicoronavirus.com.
#Stayhome #Staysafe

SRODNI ČLANCI